short_message6.txt
北京翰海教育→春季课程
春季课程

翰海教育(春季班)

年 级

日 期

时 间

科 目

备 注

 新初一

 2月19日开始

9:00-11:30

数学

每周日

 

13:00-15:30

语文

每周日

 

(一期)

16:00-18:30

英语

每周日

 

新初二

2月18日开始

9:00-11:30

数学

每周六

 

13:00-15:30

语文

每周六

 

16:00-18:30

英语

每周六

 

(一期)

19:00-21:30

物理

每周六

 

新初三

2月19日开始

9:00-11:30

数学

每周日

 

13:00-15:30

语文

每周日

 

16:00-18:30

英语

每周日

 

19:00-21:30

化学

每周日

 

(一期)

13:00-15:30

物理

每周日

 

 新高一

2月19日开始

9:00-11:30

数学

每周日

 

13:00-15:30

语文

每周日

 

16:00-18:30

英语

每周日

 

19:00-21:30

化学

每周日

 

(一期)

13:00-15:30

物理

每周日

 

新高二

 

 

 

 

2月19日开始

9:00-11:30

数学

每周日

 

13:00-15:30

语文

每周日

 

16:00-18:30

英语

每周日

 

19:00-21:30

化学

每周日

 

(一期)

13:00-15:30

物理

每周日

 

新高三

2月19日开始

9:00-11:30

数学

每周日

 

13:00-15:30

语文

每周日

 

16:00-18:30

英语

每周日

 

19:00-21:30

化学

每周日

 

9:00-11:30

生物

每周日

 

(一期)

13:00-15:30

物理

每周日

 

各你  翰海教育(春季班tk 各校区各各校区电话:

    公主坟校区 18901164999
    西城校区 18901164666
    人大1校区 18311381777
    人大2校区 18910789888
    朝阳校区 18910585888
    丰台校区 18611855888
    东城校区 13301357111

        地址:北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦709

 

各校区电话